Оқу-әдістемелік кеңес

Оқу-әдістемелік кеңес (ОӘК) – Академияның оқу, оқу-әдістемелік және оқу - ұйымдастыру жұмыстарын басқару және дамыту жөніндегі құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру үшін құрылған «Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы» ЖШС (әрі қарай – APEMS) алқалы нысаны болып табылады.

ОӘК Академиялық қызмет жөніндегі проректордың төрағалығымен жұмыс жасайды.

ОӘК төрағасының орынбасары Академиялық қызмет департаментінің директоры болып табылады.

ОӘК құрамы ректордың бұйрығымен бекітіледі.

 

2022-2023 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік кеңестің құрамы

Оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы:

 1. Куангалиева Турсынзада Куангалиевна – Академиялық қызмет жөніндегі Проректор

     Оқу-әдістемелік кеңес төрағасының орынбасары:

 1. Кенжин Жаксат Болатович – Академиялық қызмет департаментінің директоры

Оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі:

 1. Алиева Айман Яхиевна – Психологиялық кеңес беру орталығының басшысы
 2. Мажитова Динара Мирболатовна – тіркеу офисінің жетекшісі
 3. Балтабекова Бибигуль Кажековна – Ғылыми кітапхана директоры
 4. Егинбаева Акжан Есенгалиевна – Маркетинг және қоғаммен байланыс департаментінің директоры
 5. Капанова Дамели Енсебековна – ф.ғ. к., қауымдастырылған профессор
 6. Долдинова Сауле Аягановна – магистр, сеньор-лектор

Оқу-әдістемелік кеңестің хатшысы:

 1. Лекенова Алмагуль Азамхановна – Оқу-әдістемелік жұмыс бөлімінің жетекшісі

ОӘК мақсаты – оқу-әдістемелік қызметтің басым бағыттарын анықтау, Академияның оқу және әдістемелік жұмысын үйлестіру.

Негізгі міндеттері:

 • оқу-әдістемелік процестің сапасы мен тиімділігін арттыру;
 • басылымдарды жоспарлау, оқу-әдістемелік әдебиет пен оқу-әдістемелік құжаттамаға сараптама жүргізу және бекітуді ұйымдастыру;
 • академиядағы оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етілуін талдау, оны жетілдіру;
 • оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, жетілдіру және оқу процесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу бойынша озық тәжірибені тарату;
 • ПОҚ біліктілігін арттыру, қайта даярлау және аттестаттау мәселелерін қарау.

 • Нормативтік құқықтық құжаттарды жетілдіру, кадрларды даярлау бағыты, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары бойынша ұсыныстар енгізу;
 • Оқу үдерісі мен әдістемелік қамтамасыз ету сапасының мониторингін ұйымдастыру;
 • Білім алушылар мен ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмысының сапасын арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу;
 • Кітапханамен бірлесіп оқу процесінің оқу әдебиеттерімен және әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу;
 • Басылымға ұсынылған ПОҚ қолжазбаларына сараптама жүргізуді ұйымдастыру, оларды Академияның Ғылыми кеңесінде қарауға ұсыну;
 • Оқу-әдістемелік процесті жетілдірудің өзекті мәселелері бойынша жыл сайынғы оқу-әдістемелік конференция ұйымдастыру;
 • Қызметтің негізгі бағыттары бойынша секция төрағаларының есептерін тыңдау;
 • ПОҚ әдістемелік жұмыс тәжірибесін таратуға қолдау жасау.

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету секциясы қызметінің бағыттары:

 • Білім беру бағдарламаларын басқаруды орталықтандыру және бағдарламаларда келтірілген оқыту нәтижелерінің игеруілу мәселесі бойынша  жауапкершілікті арттыру, лицензиялық және аккредиттеу талаптарын орындау;
 • білім беру бағдарламаларының мазмұнының сапасын талдау;
 • жұмыс берушілер тарапынан сұранысқа ие бакалавриат, магистратура  деңгейлері бойынша сабақтас икемді білім беру бағдарламаларын әзірлеу;
 • білім беру бағдарламаларының кадр әлеуетінің сапалық деңгейін арттыру.

Білім беру бағдарламаларына сараптама жүргізу секциясы қызметінің бағыты:

 • APEMS-тің білім беру бағдарламаларының сапасы мен мазмұнына ішкі сараптама жүргізу;
 • білім беру бағдарламаларын сыртқы сараптамадан өткізу үшін жұмыс берушілер, қоғам және академиялық орта өкілдеріне жолдау;
 • APEMS-тің білім беру бағдарламаларының мазмұнын өзектендіру, өңірлік қажеттіліктерді есепке алу, тәжірибеге бағдарланған оқыту қағидатын іске асыру мақсатында жұмыс берушілермен; әріптес ЖОО-лармен (ББ келісу мақсатында) және салалық сарапшылармен («Атамекен» ҰКП) ынтымақтастығын дамыту.

ОӘЖ секциясы қызметінің бағыты:

 • білім беру бағдарламаларын, жеке және жұмыс оқу жоспарларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды қарастырады және ұсынымдар шығарады;
 • оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар мен есептіліктің бірыңғай нысандарын әзірлейді және бекітеді;
 • сабақтарға қатысады және сапасына талдауды ұйымдастырады;
 • ПОҚ оқыту сапасы туралы дәлелді қорытынды береді;
 • ПОҚ әдістемелік тәжірибесін жинақтайды;
 • оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасына мониторинг жүргізуді ұйымдастырады (білім беру бағдарламалары, силлабустар, оқу-әдістемелік кешендер);
 • ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиетіне сараптама жүргізуді ұйымдастырады;
 • ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиет шығару жоспарының орындалуын бақылайды;
 • практиканың барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу мәселелерін (практика базаларының практика бағдарламаларының мазмұнына сәйкестігі, практиканы ұйымдастыру шарттары, практика бағдарламаларының сапасы, практиканың әдістемелік қамтамасыз етілуі және т. б.) зерделейді және әдістемелік көмек көрсетеді;
 • білім беру процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;
 • оқытудың инновациялық және ақпараттық технологияларын енгізу бойынша ұсынымдарды зерделейді және әзірлейді.

Сотрудничество