Стратегия және корпоративтік басқару департаменті

Стратегия және корпоративтік басқару департаменті (СКБД)стратегиялық менеджмент саласындағы әлемдік тәжірибені талдау және оны жүзеге асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу арқылы стратегиялық басқару, корпоративтік басқару және жоспарлау саласындағы APEMS қызметін үйлестіретін тәуелсіз құрылымдық бөлімше болып табылады.

СКБД мақсаты – білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басымдықтарын, білім беруді дамытудың ағымдағы тенденцияларын талдау және APEMS даму стратегиясына сәйкес даму басымдықтарын айқындау бойынша APEMS қызметін үйлестіру.

СКБД қызметінің негізгі бағыттары

  • APEMS даму стратегиясын қалыптастыру;
  • корпоративтік басқару жүйесі мен тәжірибесін қалыптастыру және жетілдіру;
  • ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесін және APEMS сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру;
  • APEMS білім беру қызметін лицензиялауды қамтамасыз ету;
  • APEMS-тің аккредитациядан өту процесін үйлестіру;
  • Бақылау кеңесіне, Басқармаға және Ғылыми кеңеске стратегиялық жоспарлау бойынша есептерді әзірлеу;
  • APEMS корпоративтік органдарының қызметін жоспарлау және үйлестіру.

Сотрудничество