Даму стратегиясы

СТУДЕНТТЕР

  • Оқытудың озық әдістерін әзірлеу
  • Түлектердің оқуы мен нәтижелеріндегі артықшылық
  • Студенттердің ұмтылу, әділеттілік және әртүрлілік жолдарын қолдау

Зерттеу

  • Дене шынықтыру және бұқаралық спорт саласындағы зерттеулердің өсуі үшін мүмкіндіктерді дамыту
  • Біздің қауымдастықтардың негізгі зерттеу қажеттіліктерін қолдау

Қоғам

  • Қабілеттерді дамыту және жетістіктерді тану
  • Салауатты, әділ және инклюзивті мәдениетті насихаттау

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

  • Өндіріспен, мемлекетпен және қоғаммен күшті серіктестік қатынастар
  • Экологиялық және қаржылық тұрақтылық

Сотрудничество